Tjänster

Specialistkonsulting

 • Opensource (Öppen källkod)
 • Linux och Unix
 • IT strategier
 • Mentorskap
 • Teknikspecialister
 • Analys och design
 • Arkitektuppdrag
 • Drift och Produktion
 • Test och Utveckling
 • Migreringar
 • Konsolidering
 • Virtualisering
 • Moln & Containers

Systemutveckling

 • Metod och teknikstöd
 • Förstudier
 • Kravfångst/Kravspecifikationer
 • Analys och design
 • Programmering
 • Flerskiktade applikationer
 • Fleranvändarsystem
 • Databaser
 • Extranet och intranetlösningar
 • Webdesign
 • DevOps
 • Infrastruktur programmering (Saltstack,Ansible,Awx)

Tjänster

 • Andutteye implementering
 • Andutteye support
 • Teknisk support

Portaltjänster

 • Företagsdrift och outsourcing
 • Webblösningar
 • Kubernetes & Containers
 • Webbhotell (www, mail, databaser mm)
 • Företagshosting/outsourcing Onsite/Offsite
 • Ert företags specifika lösningar ex (Kod och versionshantering, Ticketsystem, Affärssystem, Applikationssystem, Systemutveckling av er specifika programvara)